Zpět do obchodu

Registrace

Děti a ztráta pro pedagogy

Jak pomoct dětem, které se setkaly se ztrátou? Co prožívají a kde je vaše místo? Vyrovnat se se smrtí je těžké i pro dospělého. Naučte se být oporou a správně odpovídat na zvídavé otázky, které pro vás mohou být nepříjemné. V kurzu se dozvíte, jak komunikovat se žákem, který právě prochází truchlením a také jak takovou situaci citlivě sdělit celému kolektivu.

Kurz je koncipován tak, aby propojovat tři části – sebezkušenostní, teoretickou a praktickou. V teoretické části se seznámíte s různými koncepty práce se ztrátou a představíte si zdravé faktory truchlení. Praktická část pomůže si získané vědomosti usadit. Velmi důležitým prožitkem v kurzu bude také sebezkušenostní část, ve které nahlédneme do vlastních předpokladů a emocí spojených se smrtí, či ztrátou, abyste tak posléze mohli svoji pozornost věnovat dítěti a nebyli zahlcen vlastním prožíváním, či úvahami. 

Co vám kurz přinese?

  • Získáte základní znalosti a dovednosti pro práci s klientem s intenzivním emočním prožíváním
  • Budete vědět, jak zanést téma smrti a ztráty do preventivního působení školy.
  • Odnesete si podklady pro vytvoření krizových plánů vaší školy pro situace spojené se smrtí.
  • Prakticky si vyzkoušíte techniky, které můžete využít při práci s jednotlivcem nebo třídou.
  • Poznáte vlastní emoční reakce na téma ztráty a smrti a naučíte se s nimi pracovat.
  • Sníží se váš případný pocit nejistoty a nepatřičnosti při rozhovorech na téma ztráty a smrti“.
  • Naučíte se cviky psychohygieny a sebepodpory, které vám v náročném období pomohou.
3 900 Kč

Děti a ztráta pro pedagogy

Detailní popis produktu

Během kurzu pracujeme jak individuálně, tak i ve skupinách. Využíváme nástroje a techniky, které si nejprve zažijete sami na vlastní kůži a až později si je osvojíte při práci ve školní třídě. Naučíme vás pracovat se smrtí v kontextu školy, specifických kompetencí třídního učitele, školního metodika prevence a školního psychologa. Kurz je veden dvěma lektory, kteří mají zkušenost jak s prací v kontextu ztráty a smrti v Poradně Vigvam, tak i s prací ve školním prostředí – v poradenství pedagogům, rodičům, dětem a také celým třídním kolektivům. Vzdělávání je realizováno ve spolupráci se Semiramis, z.ú.  

Kurz je rozdělen do tří dnů: 26. března, 30. dubna a 7. května 2021.

Během kurzu pracujeme jak individuálně, tak i ve skupinách. Využíváme nástroje a techniky, které si nejprve zažijete sami na vlastní kůži a až později si je osvojíte při práci ve školní třídě. Naučíme vás pracovat se smrtí v kontextu školy, specifických kompetencí třídního učitele, školního metodika prevence a školního psychologa. Kurz je veden dvěma lektory, kteří mají zkušenost jak s prací v kontextu ztráty a smrti v Poradně Vigvam, tak i s prací ve školním prostředí – v poradenství pedagogům, rodičům, dětem a také celým třídním kolektivům. Vzdělávání je realizováno ve spolupráci se Semiramis, z.ú.  

Kurz je rozdělen do tří dnů: 26. března, 30. dubna a 7. května 2021.

Kategorie: Kurzy pro odborníky
Čas kurzu: 10:00–18:00
Délka kurzu: 3 dny (celkem 24 hodin)
Akreditace: MŠMT
Více info na: [email protected]
Nebo volejte: 608 020 302
Dostupnost: Volno
3 900 Kč
Zpět do obchodu