Formulář pro odstoupení od smlouvy

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: Poradna VIGVAM, z.ú., IČ: 054 72 113,

se sídlem Na okraji 106/68, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
korespondenční adresa:
Poradna VIGVAM, z.ú.
Nad Kazankou 46, 171 00 Praha 7 – Trója
emailová adresa:
info@poradna-vigvam.cz

Zákazník: (identifikační údaje zákazníka včetně adresy)

Zákazník oznamuje, že tímto odstupuje od smlouvy o nákupu níže specifikovaného
zboží:
Zboží: (název zboží)
Datum objednání zboží: (datum)
Datum převzetí zboží: (datum)
Číslo objednávky: (číslo)
Číslo faktury: (číslo)

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny: (číslo)

V (doplňte) dne (doplňte)

……………………………………….
(podpis zákazníka – jen pokud je formulář zasílán v listinné podobě)
Prostřednictvím e-mailu zašlete formulář na adresu info@poradna-vigvam.cz

 

STÁHNOUT FORMULÁŘ