Podmínky ochrany osobních údajů

Poradna Vigvam uchovává následující informace (a to od prvního kontaktu s organizací a následně 10 let od ukončení absolvovaného kurzu / vzdělávání):

 • Identifikační údaje – jméno a příjmení; rok narození
 • Kontaktní údaje – telefon, e-mail (jedno nebo obě)
 • Informace o počátku spolupráce – datum prvního kontaktu (a to v případech, kdy je kontakt skrze webový formulář)
 • Další informace – další informace uchováváme ve Vigvamu jen s vaším výslovným souhlasem a jen po dobu nezbytně nutnou pro naší vzájemnou spolupráci.
 • Informace ze zpětnovazebných materiálů a to jen v případě, že je sami podepíšete, či jinak spojíte s vlastní osobou
 • Informace spojené s platbou (pokud jsou uchovány ve Vigvamu – při platbě na účet se s údaji zachází také dle nařízení gdpr v konkrétní aplikaci banky)

Tato data jsou využívána následujícím způsobem:

 • Data využíváme během spolupráce pro kontaktování a informování účastníků kurzů / vzdělávání
 • po ukončení spolupráce je využíváme pro možné ověření, jestli lidé, kteří se hlásí do uzavřené facebookové skupiny, absolvovali některý z kurzů / vzdělávání

Jak dlouho uchováváme informace a co se s nimi pak děje

 • Informace o vás uchováváme po dobu 10 let
 • následně jsou osobní a identifikační údaje (kromě bankovního účtu a facebookové skupiny, kde nakládání s informacemi neovlivníme) vymazány jak z elektronické, tak tištěné podoby (skartovány)

Komu se vaše údaje předávají?

 • Bez vašeho souhlasu nikomu – tedy kromě informací, které ze zákona předat musíme (vymezená trestná činnost) a informace, které mají právo znát zákonní zástupci (v případě práce s dítětem)

Na co máte právo

 • Máte právo vědět jaké informace a proč o vás uchováváme a zpracováváme
 • máte právo nahlížet do informací, které jsou s vámi spojené (tedy i do záznamů ze společných setkání)
 • v případě, že máte dojem, že děláme něco špatně (co se informací o vás týče), máte právo nám to dát vědět, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Na koho se obracet, když se chci zeptat?

 • Můžete se zeptat kolegyně / kolegy, který s Vámi komunikuje, či vede kurz / vzdělávání
 • Můžete napsat e-mail: info@poradna-vigvam.cz

Další informace

 • Případná možná fotodokumentace z kurzů / vzdělávání je vždy domlouvána na místě a je respektováno přání nebýt na fotografii, či jiné dokumentaci, zachycen
 • pověřeným pracovníkem pro oblast zpracování osobních údajů a GDPR je Honza Kaňák