Kontakt s truchlením

18 900 Kč
Obsazeno
Varianta:

Jak být v dobrém pracovním kontaktu s někým, kdo truchlí? Co všechno truchlení je a co ho může ovlivnit? Je nějaká nejlepší teorie truchlení? Naučte se reagovat ve své praxi na situace, kdy přichází klientky a klienti, kterým někdo zemřel. Budete si moci vybrat takovou koncepci truchlení, která Vám bude sedět do Vaší vlastní praxe a práce. Získáte přehled o ostatních teoretických koncepcích truchlení, o možných postupech práce (intervencích) a o vlivu různých druhů úmrtí na prožívání ztráty.

Kurz s celkovým rozsahem 116 výukových hodin je rozdělen do následujících obecnějších celků: teoretické teze týkající se truchlení a metod práce (29,7 % rozsahu kurzu), sebezkušenostní aktivity včetně nalaďování se na téma a práci a vlastní ukotvování k tématu (32,9 %) a nácvik práce s klientkami a klienty (28,2 %). Zbylý prostor je rezervován pro závěrečný test a závěrečné modelace. Podrobnější informace o struktuře kurzu a zaměření jednotlivých bloků je možné najít zde..

Cílem kurzu je získat cílovou kompetenci být schopen, či schopna pracovat s truchlícím klientem, či truchlící klientkou v kontextu své vlastní praxe, či poskytovaných služeb. K získání této cílové kompetence by měly sloužit následující kompetenční okruhy, ze kterých vycházejí aktivity kurzu:

  • Schopnost reflektovat vlastní vztah a pojetí smrti a truchlení, stejně jako vlastní pojetí spirituality
  • Schopnost rozpoznat projevy truchlení
  • Schopnost edukovat o projevech truchlení, stejně jako jejich možné délce
  • Schopnost zvolit adekvátní teoretický koncept truchlení s ohledem na vlastní výchozí pracovní rámec a současné poznatky o truchlení
  • Schopnost rozpoznat míru ohrožení klientky / klienta v procesu truchlení a reflektovat potenciál komplikovaného truchlení
  • Schopnost klienta provázet / podporovat v procesu truchlení (včetně zhodnocení, zda poskytování intervencí započít, či nikoliv)

 

 

 
2. běh bude probíhat v roce 2023 v těchto termínech:
8.–10. června 2023
7.–9. září 2023
5.–7. října 2023
9.–11. listopadu 2023
23.–25. listopadu 2023
7.–8. prosince 2023

 

Lektoři kurzu

Sylvie Stretti Barbora Racková Honza Kaňák Hana Křížová

 

Délka kurzu: 116 hodin

Akreditace: MPSV č. A2021/0219-SP/PC

Upozornění: Kurzy nejsou určeny pro akutně truchlící. Pokud si nejste jisti, zda je kurz pro vás, obraťte se na náš e-mail info@poradna-vigvam.cz.

Podrobnosti: zde

  

Abychom vám zajistili kvalitu, bude z důvodu nárůstu cen kurzovné v příštím roce 28 000 Kč.

 

Pro více informací kontaktujte koordinátorku kurzů Evu Pechu na e-mailové adrese info@poradna-vigvam.cz nebo telefonu 608 020 302. 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: