Spiritualita

3 900 Kč
Volno (> 3 ks)
Varianta:

Jak vstupuje spiritualita do prožívání truchlení? A lze s ní pracovat? Naučte se rozlišovat mezi situacemi, ve kterých spiritualita podporuje proces truchlení a ve kterých může komplikovat už tak zátěžové situace. V rámci kurzu se zaměříme na možné intervence spojené se spiritualitou a jejich využití při práci s lidmi i mimo teologický kontext.

Cílem kurzu je podpořit dovednost identifikovat a základně zapracovat spirituální témata v kontextu truchlení. Struktura kurzu (16 hodin) se bude skládat z cca 23 % sebezkušenostních aktivit (na prozkoumání a uchopení vlastní spirituality a jejího dopadu do praxe), 24 % teorie a 53 % praktických nácviků, reflexí a diskusí. 

Společně se tedy budeme věnovat:

  • Vymezení spirituality a jejího vývoje (včetně vlastních pojetí frekventantek a frekventantů)
  • Kontraktování ne/zapojení spirituálního rozměru života a situace do společné práce s klientkami a klienty
  • Vlivu spirituality v procesu truchlení a možných intervencí

 

Čas kurzu: 10:00–18:00

Délka kurzu2 dny (celkem 16 hodin)

Akreditace: MPSV č. A2019/0334-SP/PC

Pro více informací kontaktujte koordinátorku kurzů Evu Pechu na e-mailové adrese [email protected] nebo telefonu 608 020 302.